Beras erbjuder kurser och föredrag!

jordtillbord

Vi erbjuder rådgivning och kurser i Östersjövänlig Mat. Vi har länge haft ett nära samarbete med Södertälje kommun om forskning och utveckling av hållbar mat. Nu erbjuder vi våra tjänster till fler kommuner och företag.

Läs mer om kurser och föredrag om Östersjövänlig Mat


Lantbrukskurs – Arby Södermöre  

Tid: tisdag 22/11/  9.30 – onsdag, 23/11/2016, 15.00

Ort: 388 94 Arby, Södermöre, 2 mil söder om Kalmar

Målgrupp: Ekologiska gårdar, intresserade konventionella och i omläggning befintliga gårdar

  • Vi vill titta på verkligheten hos ekologiska gårdar: växtodling, djurhållning
  • Teoripass varvat med besök hos 3 gårdar i trakten, som ligger nära varandra med olika inriktningar

Voxtorpsgården, KRAV grisar, växt- och foderodling

Solmarka Gård, KRAV växtodling, grönsaker, potatis, höns, mjölk/nöt

AK-Husdjur, KRAV mjölkbesättning, växt-/foderodling

  • Växtföljd, ogräs-/odlings-/gödslingsstrategi, kombination av maskinteknik, tidpunkter, växtbiologi
  • Vallodling, mellangrödor, fixera kväve och hålla koll på ogräs
  • Jordbearbetnings-, ogräsmaskiner
  • Ekologiskt lantbruk

Fokus: Växtodling, utbyte av erfarenheter

Medverkande: Gunnar Danielsson, Olssons Frö, Hans von Essen, Beras, Hermann Leggedör, ekorådgivare, Agri-kultur; ändringar kan förekomma

Anmälan/info/önskemål: Gärna tidigt, men senast 10/11/2016 till Hermann 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Välkommen!

 

Medfinansierat av Svenska staten och EU