Välkommen till BERAS

Vi finns på Facebook, välkommen till vår fb-sida och ta del av hur vi arbetar.

 Follow us on Facebook: www.facebook.com/berasinternational

info@beras.eu

Jostein Hertwig, VD & Internationella projekt 072-734 80 99, mail

Hans von Essen, Utbildning & Ekonomi, 073-562 77 38, mail

Maria Micha, Forsknings & Omvärldsbevakning, 073-843 80 16, mail

Fredrik Hallberg, Utbildning & Affärsutveckling, 070-4610769, mail