Trevlig sommar önskar vi på BERAS!

En riktigt skön sommar och vila önskar vi på BERAS!

Efter semestern fortsätter vi vårt arbete med hållbar mat. Vi kommer bland annat att börja arbeta med Trosa kommun, fortsätta leverera aktuell forskning och utbildning till MatLust, Södertälje kommun, och fortsätta utveckla vårt internationella arbete.

Vi ser fram emot en spännande höst!

————————————————————————–

19 maj 2016: Internationell miljökonferens i Södertälje

Om matkvalitet, hälsa och miljö

majkonferensbild

Konferensens syfte är att visa sambanden mellan forskning
och praktik när det gäller hållbara livsmedelssystem.

Forskare och företag diskuterar matkonsumtionens roll
för 
välfärdssjukdomar, utmaningar som hållbara matsystem står inför
och hur vi kan bidra till mer hållbara matsystem.

Några av de frågor som kommer diskuteras är:
Vilka är sambanden mellan mat som är bra för planeten och bra för människan?
Vad innebär ett hållbart matsystem? Varför är dagens matsystem inte hållbart?
Vilka förändringar i konsumtionsmönster och kosthållning behövs för att möta miljömålen?
Hur kan företag, offentlig sektor, akademi, civilsamhälle m.fl. bidra till utveckling av hållbara matsystem?
Vilka specifika mål inom hållbarhet och hälsa har företagen? Framgångar och svårigheter?

Vi välkomnar företag, beslutsfattare inom offentlig sektor och andra till
en intensiv dag om hur vi främjar övergången till hållbara matsystem!

Konferensen anordnas tillsammans med projekt MatLust, Södertälje kommun. Medfinansieras av Stockholms läns landsting. 

Officiell konferenssida!       Läs hela programmet här!

Talare:
Dr. Johannes Kahl, Köpenhamns Universitet – ”Food Quality, Health and Environment –
a new International Programme 
for Research and Practice.
Agr. dr. Maria Wivstad, föreståndare EPOK, Centrum för ekologisk produktion
och konsumtion, SLU. ”Hållbara matsystem ur ett svenskt perspektiv.”
Doc. Artur Granstedt, författare till Framtidens Jordbruk och initiativtagare till BERAS
”Hur når vi 4 promille-målet från klimatkonferensen i Paris?
Dr. Kerstin Fredlund, Allmänläkare, Kalmar Läns Landsting, ”Gluten – vår tids hälsobov?”

National Conference, “The Organic Farmers” in sweden

BERAS has the latest years contributed to introduce
organic agriculture and food to Belarus.

svt_vitrysskt
Televisionclip from the local news, Södertälje, The 14th of March 2016

This with support from:

The Swedish Institute,
the Farmers Youth´s association,
and the Organic Farmers in Sweden
and our partners in Lithuania
and Belarus.

 

Intervjuve in “The Hindu”

Read the article here

theHindu_article

BERAS at IFOAM conference, Organic 3.0

The Next Phase of Organic Development –
Visions, Trends and Innovations
Goesan County, South Korea

liggande_ifoam
BERAS was represented by Jostein Hertwig, Managing Director, who also held one of the main speeches.

The conference examined how the organic sector can and should evolve
to meet the challenges of sustaining human society in an ecologically and
socially responsible way. 

Link to conference website

 

 

 Follow us on Facebook: www.facebook.com/berasinternational